ترشک ایرانی

۲۵شهریور ۱۳۹۷
ترشک ایرانی

ترشک ایرانی نام علمی : Rumex chalepensis MILLER مشخصات گیاه شناسی: گیاهی متعلق به خانواد علف هفت بند که برخی منابع طب گیاهی آن را حماض نامیده اند برگ های آن ترش مزه است ساقه آن برافراشته و گل ها در ساقه گل ده پراکنده هستند. خواص دارویی و کاربرد: در ترشک پتاسیم اگزالات و تاتاریک […]