رشکک

۱۱مهر ۱۳۹۷
رشگک

رشگک نام علمی: Sanguisorbaa minor scob مشخصات: گیاهی است از خانواده گل سرخ یا rosaceae که به انگلیسی burnet گفته می شود. در کتب طب گیاهی ایران به نام های مسیکه، توت روباهی، علف خونی و قیطره ازآن یاد شده است. رشگک گیاهی علفی که طول شاخه های آن در شرایط مناسب به حدود ۴۰ […]