خاکشیر حلبی

۰۲مهر ۱۳۹۷
خاکشیر حلبی

خاکشیر حلبی نام علمی : sisymbrium septulatum DC. (Brassicacaea) مشخصت گیاه شناسی: گیاهی یک ساله که به خانواده شب بو تعلق دارد.برگ های قاعده ای با تقسیمات یک بارشانه ای و بدون دمبرگ و برگ های ساقه ای متناوب و مرکب هستند. گل ها زرد رنگ و گل آذین خوشه دارند. میوه خرجین بلند می […]