تاج ریزی سیاه

۲۲شهریور ۱۳۹۷
تاج ریزی سیاه

تاج ریزی سیاه نام علمی : solanum nigrum L. مشخصات: تاج ریزی گیاهی متعلق به خانواده سیب زمینی است. در کتب فارسی با نام های روباه تورک، روباه تربک، انگور روباه و عنب الثعلب آمده است و به انگلیسی morel  و black night shade نامیده می شود. گیاهی علفی، یکساله با برگ های بیضی شکل […]