سنبله ای زیبا(چای کوهی)

۲۱مهر ۱۳۹۷
سنبله ای زیبا

سنبله ای زیبا(چای کوهی)   نام علمی: stachys lavanduli folia مشخصات گیاه شناسی: گیاهی خشبی با ظاهزی پشته ای که به خانواده نعناع تعلق دارد. شاخه زنی آن زیاد و پوشیده از کرک می باشد. ساقه آن افراشته و ارتفاع آن به حدود ۲۰ سانتی متر می رسد. شاخه های جوان دارای برگ های انبوه […]