درخت گز

۰۶مهر ۱۳۹۷
درخت گز

درخت گز   نام علمی: tamarix serotine BGE .ex. BOISS مشخصات: درخت گز به خانواده tamaricaceae تعلق دارد. به انگلیسی athel tamarisk و در کتب گیاهی و مناطق مختلف ایران به نام های گز شاهی، شوره گز، باهوگزا، اثل و اثل نامیده شده است. درختی کبود و بلند که برگ های آن ریز و در […]