خارخسک

۰۱مهر ۱۳۹۷
خارخسک

خارخسک نام علمی:  Tribulus terrestris L. مشخصات: خارخسک گیاهی از خانواده  zygyophyllaceae می باشد. در زبان انگلیسی land caltrop و در متون طب گیاهی ایران به نام های خارسوهک، هنج،حسک و دانه آن حسک دانه ذکر شده است. در گویش محلی به نام خاروسک و خار اسپایخ گفته می شود. گیاهی است علفی که ساقه […]